3 cách làm ba chỉ lắc sả tắc ngon {{totalItems}} cách làm ba chỉ lắc sả tắc ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 30ph
  • 8987
Thịt ba chỉ
  • 0g 35ph
  • 7657
Thịt ba chỉ Trái tắc
  • 0g 30ph
  • 1392
Thịt ba chỉ Sả Trái tắc
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}