12 cách làm ba chi kho dua ngon {{totalItems}} cách làm ba chi kho dua ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 20ph
 • 635
Thịt ba chỉ Cùi dừa
 • 0g 30ph
 • 1940
Thịt ba chỉ Dừa
 • 0g 30ph
 • 2042
Thịt ba chỉ Dưa cải chua
 • 0g 40ph
 • 2131
Thịt ba chỉ Dưa cải chua
 • 0g 40ph
 • 1843
Thịt ba chỉ Dưa cải chua
 • 0g 45ph
 • 2180
Thịt ba chỉ Cùi dừa
 • 0g 40ph
 • 3870
Thịt ba chỉ Cùi dừa
 • 0g 35ph
 • 2537
Thịt ba chỉ Thơm
 • 0g 20ph
 • 445
Thịt heo Dưa chua
 • 0g 35ph
 • 2061
Thịt ba chỉ Dưa cải chua
 • 0g 35ph
 • 2368
Thịt ba chỉ Cùi dừa
 • 0g 50ph
 • 458
Thịt ba chỉ Cùi dừa
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}
Quên mật khẩu
Nhập email hoặc số điện thoại để tiếp tục
Quên mật khẩu
Nhập mã bảo mật tiếp tục đổi mật khẩu
Không nhận được mã ?
Mã kích hoạt đã được gửi qua email/số điện thoại đăng ký
Xác nhận đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới
Đổi mật khẩu thành công
Bạn đã đổi mật khẩu thành công