4 cách làm bun ca ro ngon {{totalItems}} cách làm bun ca ro ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 40ph
 • 10908
Cá rô Bún tươi
 • 0g 45ph
 • 5412
Cá rô Bún tươi
 • 1g 20ph
 • 3284
Cá rô Bạc hà
 • 0g 45ph
 • 169
Cá rô
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}