Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 0ph
 • 41192
Bắp Mỹ Đường phèn Nước cốt dừa
 • 0g 45ph
 • 14016
Bắp nếp
 • 0g 30ph
 • 3120
Bắp Mỹ Nước cốt lá dứa
 • 0g 45ph
 • 492
Bắp Mỹ Cốm Đường trắng Nước cốt dừa
 • 0g 30ph
 • 6273
Bắp non
 • 0g 35ph
 • 3203
Bắp hột Đường trắng
 • 0g 30ph
 • 56
Bắp nếp Bột báng Bột năng Lá dứa
 • 0g 35ph
 • 4859
Bắp nếp Đường phèn
 • 0g 30ph
 • 2000
Bắp Mỹ
 • 0g 45ph
 • 4087
Bắp nếp
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}
Quên mật khẩu
Nhập email hoặc số điện thoại để tiếp tục
Quên mật khẩu
Nhập mã bảo mật tiếp tục đổi mật khẩu
Không nhận được mã ?
Mã kích hoạt đã được gửi qua email/số điện thoại đăng ký
Xác nhận đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới
Đổi mật khẩu thành công
Bạn đã đổi mật khẩu thành công