9 cách làm giò thủ ngon {{totalItems}} cách làm giò thủ ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 50ph
 • 17223
Lưỡi heo Tai heo
 • 1g 10ph
 • 7213
Tai heo Lưỡi heo
 • 1g 10ph
 • 29098
Giò sống Tai heo Trứng vịt muối
 • 0g 55ph
 • 1467
Tai heo Lưỡi heo Nấm mèo
 • 1g 40ph
 • 31425
Tai heo
 • 0g 45ph
 • 428
Tai heo Lưỡi heo Mũi heo Nấm mèo
 • 0g 15ph
 • 2705
Rượu Vodka Rượu Blue Curacao Nước cốt chanh dây
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}