5 cách làm khổ qua xào trứng ngon {{totalItems}} cách làm khổ qua xào trứng ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 15ph
  • 5008
Khổ qua Trứng gà
  • 0g 40ph
  • 1747
Trứng gà Khổ qua
  • 0g 25ph
  • 3192
Trứng vịt muối
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}