8 cách làm khổ qua xào trứng ngon {{totalItems}} cách làm khổ qua xào trứng ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 15ph
 • 2260
Khổ qua Trứng gà
 • 0g 25ph
 • 2636
Trứng vịt muối
 • 0g 40ph
 • 1246
Trứng gà Khổ qua
 • 0g 25ph
 • 1781
Trứng gà Khổ qua
 • 0g 25ph
 • 1294
Khổ qua Trứng gà
 • 0g 20ph
 • 230
Khổ qua Trứng vịt muối
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}