Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 20ph
 • 81024
Cùi dừa Đường trắng
 • 0g 45ph
 • 11509
Cùi dừa Bột cà phê
 • 1g 0ph
 • 7091
Cơm dừa non Hoa đậu biếc
 • 0g 55ph
 • 32949
Trái chùm ruột Đường vàng
 • 0g 35ph
 • 23909
Cùi dừa Chanh dây
 • 1g 0ph
 • 2488
Vỏ bưởi tươi
 • 2g 10ph
 • 17280
Bí đao Vôi bột
 • 0g 25ph
 • 4015
Thơm
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}