3 Các Món Ăn Làm Từ trâu Ngon {{totalItems}} Các Món Ăn Làm Từ trâu Ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 20ph
  • 3525
Thịt trâu Cần nước
  • 0g 25ph
  • 25100
Thịt trâu Lá lốt
  • 1g 0ph
  • 1623
Thịt trâu Ớt Muối Mắc khén Gừng
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}