Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 20ph
 • 75229
Cùi dừa Đường trắng
 • 1g 0ph
 • 5710
Cơm dừa non Hoa đậu biếc
 • 0g 45ph
 • 10103
Cùi dừa Bột cà phê
 • 0g 35ph
 • 22300
Cùi dừa Chanh dây
 • 0g 45ph
 • 5754
Cùi dừa Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 15643
Cùi dừa Đường trắng Nước lá dứa
 • 0g 50ph
 • 9614
Cùi dừa Bột trà xanh
 • 1g 30ph
 • 3418
Cùi dừa Đường trắng
 • 0g 45ph
 • 1673
Cơm dừa non Bột matcha
 • 1g 30ph
 • 4862
Cơm dừa non Sầu riêng
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}