8 cách làm nom hoa chuoi ngon {{totalItems}} cách làm nom hoa chuoi ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 35ph
 • 2296
Bắp chuối Tai heo Thịt ba chỉ
 • 0g 20ph
 • 8007
Bắp chuối Thịt gà
 • 0g 30ph
 • 2946
Bắp chuối Tai heo
 • 0g 30ph
 • 3467
Thịt gà Bắp chuối
 • 0g 35ph
 • 399
Tai heo Bắp chuối Dưa leo
 • 0g 30ph
 • 2813
Bắp chuối Thịt ba chỉ
 • 0g 35ph
 • 3230
Bắp chuối Mực ống Rau răm
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}