8 cách làm vit kho gung ngon {{totalItems}} cách làm vit kho gung ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 40ph
 • 6791
Thịt vịt Gừng
 • 0g 40ph
 • 5597
Thịt vịt Gừng
 • 0g 45ph
 • 4048
Thịt vịt Gừng
 • 0g 35ph
 • 2981
Thịt vịt
 • 1g 0ph
 • 379
Đùi vịt Gừng Ớt Sa tế
 • 0g 30ph
 • 947
Thịt vịt Xốt gia vị
 • 0g 40ph
 • 4239
Thịt vịt
 • 0g 35ph
 • 3699
Thịt vịt Gừng
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}