Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 1g 0ph
 • 57278
Gạo nếp Đậu xanh
 • 0g 35ph
 • 24492
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • 0g 30ph
 • 3261
Đậu xanh không vỏ Gạo nếp
 • 0g 40ph
 • 1523
Gạo nếp Gấc
 • 1g 0ph
 • 2170
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • 1g 30ph
 • 4888
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Hạt sen tươi
 • 0g 55ph
 • 1852
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Đùi gà
 • 1g 10ph
 • 2833
Gạo nếp Hạt sen tươi Đậu xanh không vỏ
 • 1g 20ph
 • 2138
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Gấc
 • 0g 35ph
 • 1522
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • 0g 45ph
 • 2501
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Hạt sen khô
 • 0g 45ph
 • 366
Khoai môn Xôi nếp
 • 0g 35ph
 • 3453
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • 0g 40ph
 • 775
Gạo nếp Gấc Hạt sen khô
 • 2g 0ph
 • 2422
Gạo nếp Gấc
 • 1g 10ph
 • 8484
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Thịt thăn heo
 • 0g 35ph
 • 9355
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ Nước cốt dừa Dầu ăn Đường trắng
 • 0g 20ph
 • 258
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • 0g 35ph
 • 864
Gạo nếp Đậu xanh không vỏ
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}