Cách làm tàu hũ với đường nho
Ẩm thực Việt Nam

Cách làm tàu hũ với đường nho

  • Nguyên liệu 4
  • Thực hiện m
  • Dùng cho 06người
  • Độ khó Trung bình
Your recipe has been saved!
Your recipe has already added!

Đánh giá người dùng

Đánh giá ngay
Đánh giá công thức
7.0 16/08/2016 12:52 2016-03-04 15:58
Đánh giá công thức
Tàu hũ với đường nho
16/08/2016 12:52 {{review.CreatedOnString}}

Shopping list

{{item.data.RecipeName}}
{{item.data.Details.length}} nguyên liệu