{{ name }}

Bài dự thi: Mì Ý sốt cà chua thịt viên

Nhắc đến ẩm thực Ý không thể không nhắc đến mì spaghetti. Một trong những món mình thích nhất là mì Ý thịt viên sốt cà, mình đã làm thử món này ở nhà và khá thành công nên mình sẽ chia sẻ công thức nha.

Xem cách làm »
Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên Mì Ý sốt cà chua thịt viên
Kêu gọi bình chọn
Chia sẻ để kêu gọi bình chọn cho bài dự thi

Bài dự thi khác

bài tham gia của {{ item.relatedUser.name }}
{{ item.totalVote }}
{{ item.isVoted === true ? "Đã bình chọn" : "Bình chọn" }}