{{ name }}

Bài dự thi: Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr

Cách làm món cải thảo cuộn thịt sốt Knorr thanh ngọt cho bữa cơm ngày hè.

Xem cách làm »
Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr Cải thảo cuộn thịt xốt nêm Knorr
Kêu gọi bình chọn
Chia sẻ để kêu gọi bình chọn cho bài dự thi

Bài dự thi khác

bài tham gia của {{ item.relatedUser.name }}
{{ item.totalVote }}
{{ item.isVoted === true ? "Đã bình chọn" : "Bình chọn" }}