Kết quả

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 10/08

GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Mượn món ngon, đáp công sinh thành
 • Món ăn: Trứng cút bách hoa
 • 2 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1
 • Chủ đề: Mượn món ngon, thương dành bé yêu
 • Món ăn: Heo quay kho dưa cải
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2
 • Chủ đề: Mượn món ngon, đáp công sinh thành
 • Món ăn: Cá kèo kho tiêu xanh
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Mượn món ngon, tỏ lòng uyên ương
 • Món ăn: Đậu hũ xốt gà cay
 • 2 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1
 • Chủ đề: Mượn món ngon, thương dành bé yêu
 • Món ăn: Sườn ram xốt mặn
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2
 • Chủ đề: Mượn món ngon, đáp công sinh thành
 • Món ăn: Lòng gà kho
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Mượn món ngon đáp công sinh thành
 • Món ăn: Thịt kho tiêu xanh
 • 2 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1
 • Chủ đề: Mượn món ngon, thương dành bé yêu
 • Món ăn: Bắp xào xốt nêm
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2
 • Chủ đề: Mượn món ngon, đáp công sinh thành
 • Món ăn: Lòng gà kho
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Mượn món ngon đáp công sinh thành
 • Món ăn: Nghêu hấp sả đơn giản
 • 2 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1
 • Chủ đề: Mượn món ngon, tỏ lòng uyên ương
 • Món ăn: Gà xốt tiêu đen
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2
 • Chủ đề: Mượn món ngon, thương dành bé yêu
 • Món ăn: Hoành thánh chiên giòn rụm
 • 1 vouchers Co-op Mart 500.000 VNĐ và một bộ sản phẩm Knorr dành cho Bài dự thi có số lượng VOTE cao nhì và ba trong tuần.
Giải thưởng