Bưởi còn dư thì để làm gì?

Cập nhật lúc: 06/02/2019 10:57 PM

Sau Tết, trái cây còn lại nhiều lắm, đặc biệt là bưởi vì nhà mình thờ bưởi nhiều. Chế biến sao cho khỏi lãng phí mà vẫn ngon miệng đây?