3 cách làm thịt gà om coca ngon {{totalItems}} cách làm thịt gà om coca ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 20ph
  • 362
Cánh gà Coca Cola
  • 0g 30ph
  • 2618
Cánh gà Coca Cola
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}