Cơ hội nghề nghiệp

Khu vực   TP. HCM
Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực và mong muốn cùng Cooky truyền tải thông điệp “Hãy nấu ăn và cùng chia sẻ”. Hãy chung tay cùng Cooky truyền cảm hứng để việc nấu nướng sẽ hấp dẫn, dễ hơn bao giờ hết
Số lượng 01
Cập nhật lúc 12:15 13/11/2018
Khu vực   TP. HCM
Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực và mong muốn cùng Cooky truyền tải thông điệp “Hãy nấu ăn và cùng chia sẻ”. Hãy chung tay cùng Cooky truyền cảm hứng để việc nấu nướng sẽ hấp dẫn, dễ hơn bao giờ hết
Số lượng 01
Cập nhật lúc 17:02 24/10/2018
Khu vực   TP. HCM
Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực và mong muốn cùng Cooky truyền tải thông điệp “Hãy nấu ăn và cùng chia sẻ”. Hãy chung tay cùng Cooky truyền cảm hứng để việc nấu nướng sẽ hấp dẫn, dễ hơn bao giờ hết
Số lượng 01
Cập nhật lúc 17:07 24/10/2018