Cá chẽm phi lê

Chủ đề: Nguyên liệu  2028 lượt xem

Cá chẽm phi lê là thịt cá chẽm được cắt phi lê, bỏ vây, đầu và xương, giữ đông lạnh, có bán ở các hệ thống siêu thị. Tiện lợi cho người sử dụng.

Cá chẽm phi lê
Dinh dưỡng và công dụng xem thêm mục cá chẽm.

Nguồn tham khảo

tusach.thuvienkhoahoc.com

vi.wikipedia.org

sj.ctu.edu.vn

Có thể kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích cho người dùng nấu ngon hơn!