Gà trống

Chủ đề: Nguyên liệu  3277 lượt xem

trống đôi khi còn gọi là /goto/?url=gà sống là /goto/?url=gà giống đực của loài Gallus gallus, tức /goto/?url=gà nhà. Gà trống có một số đặc tính là hay cất tiếng gáy và canh giữ một khu vực nhất định, quyết không cho /goto/?url=gà trống khác xâm phạm. Gà trống tuy vóc dáng lớn hơn /goto/?url=gà mái nhưng thịt /goto/?url=gà trống thường dai, không ngon. Muốn vỗ /goto/?url=gà trống cho béo thì người nuôi cần thiến /goto/?url=gà bằng cách loại bỏ hai dịch hoàn là bộ phận sinh dục ở trong bụng /goto/?url=gà. Kết quả là /goto/?url=gà trống thiến bớt hung hăng, bớt hiếu động và dễ tăng cân. Thịt /goto/?url=gà trống thiến vì vậy có tiếng là ngon mềm hơn.

Gà trống

Xem thêm:

Có thể kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích cho người dùng nấu ngon hơn!