Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng (CP) của mình để đổi các phần thưởng có giá trị. Hệ thống điểm thưởng của Cooky nhằm ghi nhận các đóng góp của thành viên thông qua các hoạt động (chia sẻ công thức, đánh giá công thức, đăng ký thành viên, mời bạn bè,...). Chính sách điểm

3 Đổi thưởng

Bạn đang có {{totalPoints}} Cooky Point {{totalGPoints}} Game Point Xem điểm thưởng »
Giá trị: 50,000 đ
Áp dụng khu vực TOÀN QUỐC Quà tặng dành cho thành viên là Dụng Cụ Ép Tỏi
2 còn lại
1 đã đổi
Giá trị: 60,000 đ
Áp dụng khu vực TOÀN QUỐC Quà tặng dành cho thành viên là Dụng cụ tách lòng đỏ và lòng trắng trứng
2 còn lại
1 đã đổi
Giá trị: 50,000 đ
Áp dụng khu vực TOÀN QUỐC Quà tặng dành cho thành viên là Muỗng đo lường
2 còn lại
1 đã đổi
Giá trị: {{item.ValueString}} đ
{{item.ShortDescription}}
{{item.Points}} Game Points Đổi thưởng
{{item.TotalRemaining}} còn lại
{{item.TotalRedeem}} đã đổi