Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng (CP) của mình để đổi các phần thưởng có giá trị. Hệ thống điểm thưởng của Cooky nhằm ghi nhận các đóng góp của thành viên thông qua các hoạt động (chia sẻ công thức, đánh giá công thức, đăng ký thành viên, mời bạn bè,...). Chính sách điểm

2 Đổi thưởng

Bạn đang có {{totalPoints}} Cooky Point {{totalGPoints}} Game Point Xem điểm thưởng »
Giá trị: 50,000 đ
Áp dụng khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh Quà tặng dành cho thành viên là voucher 50.000đ khi sử dụng tất cả các dịch vụ tại của DeliveryNow.vn dưới dạng mã Code
100 còn lại
0 đã đổi
Giá trị: 100,000 đ
Áp dụng khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh Quà tặng dành cho thành viên là voucher 100.000đ khi sử dụng tất cả các dịch vụ tại của DeliveryNow.vn dưới dạng mã Code
100 còn lại
0 đã đổi
Giá trị: {{item.ValueString}} đ
{{item.ShortDescription}}
{{item.Points}} Game Points Đổi thưởng
{{item.TotalRemaining}} còn lại
{{item.TotalRedeem}} đã đổi