Chè bưởi

Em làm chè bưởi cùi bưởi nó không đắng nhưng ăn nó không được gìon với cả xơ ý ạ

Trả lời (1)

Nội dung thảo luận từ các thành viên của Cooky.vn sẽ góp phần giúp ích cho thắc mắc của người nội trợ