Kết quả

GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", yêu chiều bản thân
 • Món ăn: Cải thìa xào tỏi
 • 01 nồi lẩu nắp vuông Super Chef, 01 vouchers Bách Hoá Xanh trị giá 500.000VND, 01 bộ Cooky Kitchen Stuff và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", chan hòa tình bạn
 • Món ăn: Mì xào cải
 • 01 vouchers Bách Hoá Xanh 500.000VND và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhì trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", chan hòa tình bạn
 • Món ăn: Mì gói xào rau củ chay
 • 01 nồi lẩu nắp vuông Super Chef, 01 vouchers Bách Hoá Xanh trị giá 500.000VND, 01 bộ Cooky Kitchen Stuff và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", chan hòa tình bạn
 • Món ăn: Khổ qua xào dầu hào
 • 01 vouchers Bách Hoá Xanh 500.000VND và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhì trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", chan hòa tình bạn
 • Món ăn: Mì trộn rau củ chay
 • 01 nồi lẩu nắp vuông Super Chef, 01 vouchers Bách Hoá Xanh trị giá 500.000VND, 01 bộ Cooky Kitchen Stuff và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", chan hòa tình bạn
 • Món ăn: Đậu hũ rim nghệ
 • 01 vouchers Bách Hoá Xanh 500.000VND và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhì trong tuần.
GIẢI NHẤT TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", thắm thiết gia đình
 • Món ăn: Rau củ xào thập cẩm đơn giản
 • 01 nồi lẩu nắp vuông Super Chef, 01 vouchers Bách Hoá Xanh trị giá 500.000VND, 01 bộ Cooky Kitchen Stuff và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhất trong tuần.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH TUẦN
 • Chủ đề: Ăn chay không "nhạt", thắm thiết gia đình
 • Món ăn: Mì trộn rau củ đơn giản
 • 01 vouchers Bách Hoá Xanh 500.000VND và 01 bộ sản phẩm Knorr dành cho bài dự thi có VOTE cao nhì trong tuần.
Giải thưởng