Kiến thức & Kinh nghiệm

Mẹo bảo quản rau quả trong 2 tháng

00:45 • 7343 lượt xem
Bạn có thể đông lạnh cả rau quả, và có thể giữ rau quả tới 2 tháng để dùng dần với cách làm trong Video đấy.