Đã nấu

Cập nhật lúc: 03/09/2016 10:02 AM

{{item.Name}}

  • {{item.CookTime}} phút
  • {{item.Level}}
  • {{item.TotalView}} xem
{{item.AvgRatingToString}}

Bộ sưu tập khác của Zaku nguyen

Xem thêm »
Đã nấu

Đã nấu

  • 1 Công thức
  • 179 lượt xem