9 cách làm gà kho coca ngon {{totalItems}} cách làm gà kho coca ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 1g 20ph
 • 2456
Cánh gà Coca Cola
 • 0g 45ph
 • 3786
Thịt gà Coca Cola
 • 0g 45ph
 • 1098
Thịt gà Coca Cola
 • 0g 40ph
 • 2486
Cánh gà Coca Cola
 • 0g 45ph
 • 3503
Cánh gà Coca Cola
 • 1g 25ph
 • 4170
Cánh gà Coca Cola
 • 0g 30ph
 • 2618
Cánh gà Coca Cola
 • 0g 35ph
 • 1750
Cánh gà Coca Cola
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}