Cách làm cải bẹ muối chua ngon
Ẩm thực Việt Nam

Cách làm cải bẹ muối chua ngon

  • Nguyên liệu 5
  • Thực hiện m
  • Dùng cho 04người
  • Độ khó Dễ
Your recipe has been saved!
Your recipe has already added!

Đánh giá người dùng

Đánh giá ngay
Đánh giá công thức
8.0 16/08/2016 12:52 2015-09-03 14:52
Đánh giá công thức
Cải bẹ muối chua ngon
16/08/2016 12:52 {{review.CreatedOnString}}

Shopping list

{{item.data.RecipeName}}
{{item.data.Details.length}} nguyên liệu