{{ name }}

Bài dự thi: MÌ UDON SƯỜN NON CHAY

Món chay không hề đơn điệu vì đã có Hạt nêm Knorr nấm hương, thêm rau củ tăng phần thanh ngọt vài lát thịt sườn non chay cho món mì Udon ngon tuyệt vời. Cùng nhau vào bếp nhé !!

Xem cách làm »
MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY MÌ UDON SƯỜN NON CHAY
Kêu gọi bình chọn
Chia sẻ để kêu gọi bình chọn cho bài dự thi

Bài dự thi khác

bài tham gia của {{ item.relatedUser.name }}
{{ item.totalVote }}
{{ item.isVoted === true ? "Đã bình chọn" : "Bình chọn" }}