Đánh giá công thức

Bước 1: Click vào công thức trên Cooky.vn mà bạn đã thực hiện.

 

 

Bước 2: Chọn phần "Đánh giá của bạn".

 

 

Bước 3: Bạn nhập theo hướng dẫn, chú ý ô dấu "*" là bắt buộc. Sau đó click "Gửi bình luận".

 

 

Bước 4:  Sau khi đăng thành công bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.