Tạo công thức mới

Bước 1 : Bạn nhìn ở góc pải màn hình cạnh chức năng Đăng nhập, bạn chọn dấu + và chọn " Tạo công thức ".

 

 

Bước 2: Sau khi nhập thông tin giới thiệu món ăn, bạn chọn phần " Lưu và tiếp tục ".

 

 

Bước 3 : Nhập thông tin nguyên liệu và cách thực hiện món ăn. Sau đó chọn " Lưu và tiếp tục ".

 

 

Bước 4 : Bạn đánh dấu vào các ô để phân loại món ăn phù hợp. Và chọn " Hoàn tất".

 

 

Bước 5 : Sau khi đăng thành công bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống. 

 

 

Sau đó, bài viết của bạn sẽ được hiển thị ở trang chủ Cooky.