Quên mật khẩu

Nếu bạn không nhớ mật khẩu đã đăng kí tài khoản vui lòng làm theo những bước sau để có thể lấy lại mật khẩu .

 

Bước 1 : Bạn chọn phần góc phải phần " Đăng nhập " rồi chọn phần " Quên mật khẩu "

 

 

Bước 2 : Sau khi chọn " Quên mật khẩu " bạn nhập email đã đăng kí khi khởi tạo tài khoản và chọn " Khôi phục " 

 

 

Bước 3 : Sau khi chọn bạn sẽ được nhận thông báo và đăng nhập vào email đã đăng kí .  

 

 

Bước 4 : Đăng nhập vào email cá nhân , mở thư và nhấp vào . 

 

 

Bước 5 : Bạn nhập mật khẩu mới và chọn " Xác nhận " 

 

 

Và sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được thông báo .