23 cách làm cacao sua ngon {{totalItems}} cách làm cacao sua ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 20ph
 • 485
Heavy cream
 • 1g 0ph
 • 6732
Sữa tươi không đường Sữa đặc Sữa chua Bột gelatine Bột cacao
 • 0g 15ph
 • 2129
Chocolate đen Sữa tươi
 • 0g 5ph
 • 1883
Sữa tươi có đường Bột cacao
 • 0g 10ph
 • 208
Bột cacao Đường nâu Sữa tươi
 • 0g 25ph
 • 2328
Sữa tươi Bột cacao
 • 0g 35ph
 • 2129
Bột cacao Sữa tươi
 • 0g 15ph
 • 4535
Bột trà xanh Bột cacao
 • 0g 20ph
 • 220
Nước Bột cacao
 • 0g 25ph
 • 94
Sữa tươi nguyên kem Bột cacao Nước
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}