3 cách làm tai heo ngam sa tac ngon {{totalItems}} cách làm tai heo ngam sa tac ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 4ph
  • 17863
Tai heo Trái tắc Giấm gạo Đường trắng
  • 0g 30ph
  • 1252
Tai heo Sả Trái tắc Nước mắm Maggi
  • 0g 45ph
  • 6478
Tai heo Trái tắc Sả Lá chanh Đường trắng
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}