2 cách làm tai heo ngâm sả tắc ngon {{totalItems}} cách làm tai heo ngâm sả tắc ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
  • 0g 4ph
  • 12691
Tai heo Trái tắc Giấm gạo Đường trắng
  • 0g 45ph
  • 2910
Tai heo Trái tắc Sả Lá chanh Đường trắng
  • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
  • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
  • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}