9 cách làm ba rọi nướng ngon {{totalItems}} cách làm ba rọi nướng ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 2g 20ph
 • 9299
Thịt ba chỉ
 • 0g 45ph
 • 2258
Thịt ba chỉ Thơm
 • 0g 35ph
 • 1195
Thịt xông khói
 • 0g 35ph
 • 1799
Thịt ba chỉ
 • 0g 55ph
 • 4175
Thịt ba chỉ Sả
 • 1g 5ph
 • 3750
Thịt heo Ớt chuông
 • 0g 35ph
 • 1941
Thịt ba chỉ
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating | number:1}}