Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 35ph
 • 10853
Cà rốt Đường trắng
 • 0g 50ph
 • 7300
Cà rốt Vani Nước vôi trong
 • 0g 35ph
 • 8357
Cà rốt Chanh Đường trắng
 • 1g 5ph
 • 8333
Cà rốt Cam Nước vôi trong
 • 0g 45ph
 • 970
Cà rốt Dừa nạo
 • 0g 30ph
 • 984
Cà rốt Vỏ cam
 • 0g 35ph
 • 3701
Cà rốt Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 1273
Cà rốt Đường trắng
 • 0g 45ph
 • 313
Cà rốt Cam Dừa nạo
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating | number:1}}