26 cách làm mut ca rot ngon {{totalItems}} cách làm mut ca rot ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 35ph
 • 11470
Cà rốt Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 8838
Cà rốt Chanh Đường trắng
 • 0g 50ph
 • 7916
Cà rốt Vani Nước vôi trong
 • 2g 0ph
 • 54
Cà rốt Nước vôi trong
 • 4g 0ph
 • 352
Cà rốt Đường trắng Nước
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}