13 cách làm nha đam đường phèn ngon {{totalItems}} cách làm nha đam đường phèn ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 1g 30ph
 • 95289
Nha đam Đường phèn
 • 2g 0ph
 • 29899
Đậu xanh Nha đam Đường phèn
 • 0g 30ph
 • 5628
Nha đam Đường phèn
 • 0g 20ph
 • 539
Nha đam Lá dứa Đường phèn
 • 0g 25ph
 • 8261
Đậu xanh Rong biển khô Nha đam Đậu xanh không vỏ
 • 0g 40ph
 • 191
Nha đam Đậu xanh không vỏ
 • 0g 35ph
 • 3028
Nha đam Đường phèn
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}