138 cách làm bo sot ngon {{totalItems}} cách làm bo sot ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 1g 0ph
 • 6118
Thịt bò Rượu vang
 • 0g 25ph
 • 9505
Thịt bò Tiêu
 • 1g 50ph
 • 23518
Thịt bò Rượu vang
 • 0g 40ph
 • 48157
Thịt bò Hạt tiêu
 • 0g 25ph
 • 7799
Thịt bò Sốt Teriyaki
 • 0g 10ph
 • 16901
Thịt bò Nấm kim châm Nước cốt me
 • 0g 40ph
 • 11296
Thịt bò Cam
 • 1g 5ph
 • 3085
Thịt bò Rượu vang
 • 1g 0ph
 • 3551
Thịt bò Rượu vang
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}