Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 30ph
 • 19182
Thịt gà Sả Ớt
 • 0g 35ph
 • 6982
Mề gà Tim gà Sả Ớt băm
 • 0g 45ph
 • 5455
Thịt gà Sả Ớt
 • 0g 25ph
 • 262
Nấm đùi gà Sả Ớt Đường trắng Nước mắm chay
 • 0g 35ph
 • 3312
Thịt gà Sả Ớt sừng
 • 0g 55ph
 • 4535
Thịt gà Sả Ớt
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}