10 cách làm bò cuộn nấm ngon {{totalItems}} cách làm bò cuộn nấm ngon

Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 30ph
 • 12163
Thịt bò Nấm kim châm
 • 0g 35ph
 • 3583
Thịt bò Nấm kim châm
 • 0g 40ph
 • 2307
Thịt bò Phô mai Nấm kim châm Mía
 • 0g 35ph
 • 4543
Thịt bò Nấm kim châm
 • 0g 30ph
 • 11655
Thịt bò Nấm kim châm
 • 0g 30ph
 • 3204
Thịt bò Nấm kim châm Phô mai
 • 0g 20ph
 • 6962
Thịt bò Nấm kim châm
 • 0g 25ph
 • 1858
Thịt bò Kim chi cải thảo Nấm kim châm
 • 0g 20ph
 • 2426
Nấm kim châm Thịt bò
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}