Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 30ph
 • 2844
Trái mận
 • 0g 30ph
 • 2481
Khế Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 2353
Xoài chín Đường trắng
 • 1g 5ph
 • 1750
Quả sấu Nước vôi trong Gừng
 • 0g 20ph
 • 5119
Xí muội Cóc Ổi Xoài xanh Táo
 • 0g 35ph
 • 8087
Muối hột Xí muội
 • 2g 0ph
 • 2218
Trái mơ Gừng
 • 0g 45ph
 • 1304
Táo mèo Gừng
 • 0g 35ph
 • 1227
Vỏ cam Đường trắng
 • 0g 15ph
 • 3807
Ổi Muối tôm Đường trắng Xí muội
 • 0g 0ph
 • 330
Ổi Xí muội
 • 0g 35ph
 • 1056
Cóc Gừng
 • 0g 30ph
 • 108
Sườn heo Xí muội
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating | number:1}}