Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 30ph
 • 3446
Trái mận
 • 0g 30ph
 • 3096
Khế Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 9222
Muối hột Xí muội
 • 0g 35ph
 • 2777
Xoài chín Đường trắng
 • 1g 5ph
 • 3116
Quả sấu Nước vôi trong Gừng
 • 0g 20ph
 • 5639
Xí muội Cóc Ổi Xoài xanh Táo
 • 2g 0ph
 • 2812
Trái mơ Gừng
 • 0g 45ph
 • 1688
Táo mèo Gừng
 • 0g 35ph
 • 1534
Vỏ cam Đường trắng
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}