Bộ lọc
{{filterType.typeName}}
video
Sắp xếp:
{{group.Name}}
{{item.Name}}
 • 0g 30ph
 • 3163
Trái mận
 • 0g 35ph
 • 8664
Muối hột Xí muội
 • 0g 30ph
 • 2769
Khế Đường trắng
 • 0g 35ph
 • 2559
Xoài chín Đường trắng
 • 1g 5ph
 • 2783
Quả sấu Nước vôi trong Gừng
 • 0g 20ph
 • 5406
Xí muội Cóc Ổi Xoài xanh Táo
 • 2g 0ph
 • 2565
Trái mơ Gừng
 • 0g 45ph
 • 1461
Táo mèo Gừng
 • 0g 35ph
 • 1348
Vỏ cam Đường trắng
 • 0g 15ph
 • 4011
Ổi Muối tôm Đường trắng Xí muội
 • 0g 0ph
 • 550
Ổi Xí muội
 • 0g 35ph
 • 1176
Cóc Gừng
 • 0g 30ph
 • 221
Sườn heo Xí muội
 • 0g 30ph
 • 126
Trái mơ
 • {{recipe.TotalTimeSpan.Hours}}g {{recipe.TotalTimeSpan.Minutes}}ph
 • {{reDefineView(recipe.TotalView)}}
 • {{recipe.Level}}
{{ing.Name}}
{{recipe.AvgRating > 0 ? (recipe.AvgRating | number:1) : '-.-'}}